Miễn dịch là gì?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Miễn dịch là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Miễn dịch là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X