Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là: Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là:

Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ.

Bước nhảy vọt thứ hai của loài người sau quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ là

Bước nhảy vọt thứ hai của loài người sau quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ là từ Người tối cổ phát triển thành Người tinh khôn.

Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là

Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là bầy người nguyên thủy.

Nguồn gốc của loài người là

Nguồn gốc của loài người là vượn người

Dạng vượn người được xem là họ hàng gần gũi nhất với con người là

Dạng vượn người được xem là họ hàng gần gũi nhất với con người là tinh tinh.
Tinh tinh có quan hệ họ hàng gần với người nhất (có 97,6% ADN giống với con người; không có sự sai khác về số axit amin trên chuỗi β - hemoglobin).

Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh loài người, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Theo quan niệm hiện đại về quá trình phát sinh loài người, phát biểu không đúng là người và vượn người ngày nay có nguồn gốc khác nhau nhưng tiến hoá theo cùng một hướng.

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh loài người?

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở Đại Tân sinh phát sinh loài người

Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không chính xác?

Khi nói về sự phát sinh loài người, điều không chính xác là: Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

Giải thích: Vượng người không phải tổ tiên của loài người vì vượn người và người có cùng nguồn gốc và tiến hóa theo 2 hướng khác nhau.

Em hãy cho biết ý kiến đúng về nguồn gốc loài người?

Con người có nguồn gốc từ động vật là ý kiến đúng về nguồn gốc loài người.

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X