Trắc nghiệm Sinh 9 bài 43 : Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 43 - Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật có đáp án.

Câu 1. Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng đến?
Câu 2. Những cây sống ở vùng nhiệt đới, để hạn chế sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao, lá có đặc điểm thích nghi nào sau đây?
Câu 3. Giải thích nào về hiện tượng cây ở sa mạc có lá biến thành gai là đúng:
Câu 4.

Những cây sống ở vùng ôn đới, về mùa đông thường có hiện tượng:

Câu 5. Để tạo lớp cách nhiệt để bảo vệ cho cây sống ở vùng ôn đới chịu đựng được cái rét của mùa đông lạnh giá, cây có đặc điểm cấu tạo:
Câu 6. Với các cây xanh sống ở vùng nhiệt đới, chồi cây có các vảy mỏng bao bọc, thân và rễ cây có các lớp bần dày. Những đặc điểm này có tác dụng gì?
Câu 7. Tuỳ theo mức độ phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể vào nhiệt độ môi trường người ta chia làm hai nhóm động vật là:
Câu 8. Nhóm động vật nào dưới đây thuộc động vật biến nhiệt là:
Câu 9. Câu có nội dung đúng là:
Câu 10. Loài động vật dưới đây có tập tính ngủ đông khi nhiệt độ môi trường quá lạnh:
Câu 11. Lớp động vật có cơ thể hằng nhiệt là:
Câu 12. Dựa vào khả năng thích nghi của thực vật với lượng nước trong môi trường, người ta chia làm hai nhóm thực vật
Câu 13. Cây xanh nào sau đây thuộc nhóm thực vật ưa ẩm?
Câu 14. Những cây sống ở nơi khô hạn thường có nhũng đặc điểm thích nghi nào?
Câu 15. Đặc điểm thường gặp ở những cây sống nơi ẩm ướt nhưng có nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng là:
Câu 16. Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa ẩm?
Câu 17. Động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật ưa khô?
Câu 18.

Thực vật nào sau đây có khả năng chịu hạn kém

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 43 : Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10A
Câu 2ACâu 11D
Câu 3CCâu 12B
Câu 4CCâu 13B
Câu 5BCâu 14D
Câu 6BCâu 15D
Câu 7CCâu 16A
Câu 8ACâu 17A
Câu 9CCâu 18A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X