Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ? 1. Sử dụng đấu tranh sinh

10/11/2020 211

Câu Hỏi:
Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ? 1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại. 2. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường. 3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện.4. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X