Môi trường nào có đa dạng sinh học lớn nhất

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Môi trường nào có đa dạng sinh học lớn nhất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Môi trường nhiệt đới khí hậu nóng ẩm có đa dạng sinh học lớn nhất

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ đa dạng sinh học là:

Khi đi từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp thì độ đa dạng sinh học tăng lên.

Từ "đa dạng sinh học" là thuật ngữ dùng trong ngành khoa học nào?

Từ "đa dạng sinh học" là thuật ngữ dùng trong ngành khoa học Sinh học

Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Trong các hoạt động của con người, có bao nhiêu hoạt động nhằm phát triển bền vững hệ sinh thái?

Trong các hoạt động cả con người, các hoạt động nhằm phát triển bền vững hệ sinh thái là:
- Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
- Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,... cho đời sống và công nghiệp.

Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?

Tiêu chí số lượng loài biểu thị sự đa dạng sinh học

Biện pháp nào dưới đay không sử dụng bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta?

Biện pháp không sử dụng bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là cấm tuyệt đối việc khai thác tài nguyên thiên nhiên

Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây

Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện là suy giảm thể trạng của các cá thể trong loài.
Hiện nay trên Trái Đất được biết khoảng 1,5 triệu loài động vật. Tỉ lệ diệt vong những loài động, thực vật gây ra do con người gấp nghìn lần so với tỉ lệ diệt vong tự nhiên. Những nguyên nhân chủ yếu dần đến sự giám sút độ đa dạng sinh học là :

Các hoạt động của con người làm giảm sút độ đa dạng sinh học là

Các hoạt động của con người làm giảm sút độ đa dạng sinh học là
- Phá rừng, khai thác gỗ, du canh, di dân khai hoang, nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị, làm mất môi trường sống của động vật

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động nào sau đây?

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động săn bắt các loài động vật hoang dã.

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài sinh vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động nào sau đây?

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài sinh vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động chặt phá rừng bừa bãi.

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X