Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày để làm gì?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày để làm gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày để làm dự trữ năng lượng giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể, chống rét.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vai trò của lớp mỡ dưới da là gì?

Da được cấu tạo bởi 3 lớp, lớp trên cùng của da được gọi là biểu bì, lớp giữa là hạ bì và mỡ dưới da là lớp sâu nhất.

4 Vai trò của lớp mỡ dưới da bao gồm:

  1. Giúp cơ thể dự trữ năng lượng và điều chỉnh thân nhiệt.
  2. Mỡ dưới da có chức năng như 1 lớp đệm để bảo vệ cơ và xương khỏi tác động của các cú va chạm từ bên ngoài như ngã, va đập,...
  3. Lớp mỡ dưới da đóng vai trò như 1 lối đi cho các dây thần kinh, mạch máu giữa da và cơ.
  4. Gắn lớp hạ bì với cơ và xương bằng mô kết nối của mỡ dưới da.

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Cá voi có cơ thể ...(1)..., có lớp mỡ dưới da ...(2)... và ...(3)... gần như tiêu biến hoàn toàn.

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá voi có cơ thể hình thoi, có lớp mỡ dưới da rất dày và lông gần như tiêu biến hoàn toàn.

Lớp mỡ dưới da có vai trò chủ yếu là gì

Lớp mỡ dưới da có vai trò chủ yếu là cách nhiệt.

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X