Trắc nghiệm GDCD 11 bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 2 hàng hóa, tiền tệ, thị trường gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiên của nước khác gọi là
Câu 2. Một sản phẩm trở thành hang hóa cần có mấy điều kiện?
Câu 3. Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hoá?
Câu 4. Hàng hóa có hai thuộc tính là
Câu 5. Khi lạm phát xảy ra thì giá cả của hàng hóa sẽ:
Câu 6. Hàng hóa chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở hai dạng là vật thể và phi vật thể. Vì vậy, hàng hóa là một phạm trù mang tính?
Câu 7. Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi:
Câu 8. Yếu tố nào sau đây không được coi là hàng hóa?
Câu 9. Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền tệ làm chức năng
Câu 10. Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào?
Câu 11. Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hoá?
Câu 12. Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng
Câu 13. Nói hàng hoá là một phạm trù lịch sử là vì:
Câu 14. Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì?
Câu 15. Sản xuất hàng hoá số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?
Câu 16. Thị trường có những mối quan hệ cơ bản nào dưới đây?
Câu 17. Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử?
Câu 18. Theo quy luật lưu thông tiền tệ, nêu số lượng tiền vàng nhiều hơn mức cần thiết cho lưu thông hàng hoá thì tiền vàng sẽ
Câu 19. Yếu tố nào dưới đây quyết định giá cả hàng hoá?
Câu 20. Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hoá có gì?
Câu 21. Nhà đất được rao bán trên các sàn giao dịch bất động sản là loại hàng hoá
Câu 22. Khi lạm phát xảy ra thì sức mua của tiền tệ sẽ
Câu 23. Tour tham quan Huế - Quảng Trị là loại hàng hoá
Câu 24. Vợ chồng ông B có 500 triệu đồng nên đã quyết định đổi toàn bộ số tiền đó ra đôla đề cất giữ phòng khi tuổi già cần đến. Trong trường hợp nay, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện?
Câu 25. Thông qua thị trường, giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá được
Câu 26. Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng gì?
Câu 27.
Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường, được nhiều người lựa chọn và tranh nhau mua. Trong trường hợp này, thị trường đã thực hiện chức năng nào dưới đây?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 15A
Câu 2CCâu 16C
Câu 3CCâu 17A
Câu 4DCâu 18A
Câu 5CCâu 19C
Câu 6BCâu 20B
Câu 7ACâu 21D
Câu 8DCâu 22D
Câu 9CCâu 23D
Câu 10DCâu 24C
Câu 11CCâu 25B
Câu 12BCâu 26C
Câu 13CCâu 27B
Câu 14B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X