Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hoá có gì?

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hoá có gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm GDCD 11 bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hoá có gì?

TRẢ LỜI

Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hoá có giá trị sử dụng.

Bổ sung kiến thức:

Hàng hóa là sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua trao đổi, mua bán.

– Ba điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa:

+ Do lao động tạo ra.

+ Có công dụng nhất định để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

+ Trước khi đi vào tiêu dùng phải thông qua mua – bán.

– Công dụng của sản phẩm là làm cho hàng hoá có giá trị sử dụng.

– Giá trị sử dụng của hàng hóa:

+ Giá trị sử dụng của hàng hóa là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

+ Cùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật giá trị sử dụng của một hàng hóa được phát hiện ra ngày càng phong phú và đa dạng.

+ Để bán được trên thị trường, người sản xuất luôn tìm cách làm cho hàng hóa của mình có chất lượng cao và có nhiều công dụng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

+ Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn.

Câu hỏi liên quan
Giá trị hàng hóa được tạo ra từ đâu?

Giá trị hàng hóa được tạo ra từ sản xuất.

Giá trị của hàng hóa là một thuộc tính của hàng hóa, là kết quả từ quá trình sản xuất thông qua hoạt động lao động của con người, là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó và được kết tinh vào trong hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố giá trị trao đổi.

Giải thích

- Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của hàng hóa đó. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau.

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa. Giá trị của hàng hoá là giá trị lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó và tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

Theo SGK GDCD trang 16 thì giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Vậy đáp án đúng là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng gì?

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng thực hiện.

Trên thị trường mối quan hệ giữa giá cả và giá trị hàng hóa là?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì trên thị trường, giá cả của từng hàng hóa có thể cao hoặc thấp hơn giá trị hàng hóa hình thành trong sản xuất, do ảnh hưởng của cạnh tranh, cung cầu. Nhưng bao giờ giá cả hàng hóa cũng vận động xoay quanh trục giá trị hàng hóa hay xoay quanh trục thời gian lao động .....

Lượng giá trị của hàng hóa được tính bằng thời gian

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 16 thì lượng giá trị hàng hóa không phải được tính bằng thời gian lao động cá biệt mà tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa thì khi đó tiền thực hiện chức năng

Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa thì khi đó tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua

Theo SGK GDCD trang 15 thì giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi. Vậy đáp án đúng là giá trị trao đổi.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X