Đâu là lượng của những sự vật, hiện tượng sau

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đâu là lượng của những sự vật, hiện tượng sau

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Lớp 10 C2 có 45 học sinh là một ví dụ về lượng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X