Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Xem lại kiến thức về các thách thức của ASEAN hiện nay.
Giải thích: Các thách thức của ASEAN hiện nay là:
- Trình độ phát triển còn chênh lệch.
- Vẫn còn tình trạng đói nghèo.
- Đô thị hóa nhanh.
- Các vấn đề tôn giáo, dân tộc.
- Khu vực Đông Nam Á chủ yếu diễn ra hoạt động di cư người lao động để tìm kiếm việc làm gây ra mối lo ngại về nguồn lao động và chảy máu chất xám.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X