Trắc nghiệm Địa 11 bài 11 (có đáp án) phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 11 bài 11 Khu vực Đông Nam Á có đáp án phần 1.

Câu 1. "Phần lớn lãnh thổ Đông Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới gió mùa, tuy vậy một phần lãnh thổ phía Bắc Mi-an-ma và Việt Nam có mùa đông lạnh". Nguyên nhân là do:
Câu 2. Căn cứ vào hình 11.1. Địa hình và khoáng sản Đông Nam Á (trang 98 SGK), trả lòi các câu hỏi sau (từ 37 - 48)
Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với các khu vực nào của châu Á?
Câu 3. Căn cứ vào hình 11.6. Phân bố một số cây trông chủ yêu ở Đông Nam Á (trang 104 SGK), trả lòi các câu hỏi sau (Từ 31-38)
Cây cà phê ở Đông Nam Á được trồng nhiều ở
Câu 4. 4,5 triệu km2 là diện tích của khu vực nào sau đây?
Câu 5. 5 nước đầu tiên tham gia hành lập ASEAN là:
Câu 6. AFF Championship là hoạt động biểu hiện của cơ chế nào sau đây của ASEAN?
Câu 7. Băng Cốc là thủ đô của nước nào ở Đông Nam Á?
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò tích cực trong ASEAN?
Câu 9. Cà phê và hồ tiêu ở Đông Nam Á được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, sau đó là
Câu 10. Cà phê và hồ tiêu ở Đông Nam Á không được trồng nhiều ở
Câu 11. Cà phê, cao su, hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Á do
Câu 12. Các cây trồng chủ yếu ở Đông Nam Á là
Câu 13. Các đồng bằng ở các đảo Ca-li-man-ta, Xu-ma-tra, Niu Ghi-nê,... có đất đai màu mỡ vì
Câu 14. Các ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử phân bố chủ yếu ở các nước nào trong khu vực Đông Nam Á?
Câu 15. Các nước Đông Nam Á có ngành khai thác dầu khí phát triển nhanh trong những năm gần đây là
Câu 16. Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản vì
Câu 17. Các nước đứng hàng đầu về xuất khẩu lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là:
Câu 18. Các nước nào ở khu vực Đông Nam Á Hồi giáo chiếm trên 80% dân số?
Câu 19. Các nước nào sau đây ở Đông Nam Á có số người theo đạo Phật cao?
Câu 20. Các nước nuôi nhiều gia súc lớn không phải
Câu 21. Các quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây có ngành khai thác dầu khí phát triển nhanh trong những năm gần đây?
Câu 22. Các quốc gia nào dưới đây đứng hàng đầu về xuất khẩu lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á?
Câu 23. Các quốc gia nào ở Đông Nam Á có ngành khai thác dầu khí phát triển trong những năm gần đây?
Câu 24. Các quốc gia nào thuộc Đông Nam Á biển đảo?
Câu 25. Cán cân xuất - nhập khẩu của khối ASEAN đạt giá trị dương (xuất siêu) là thành tựu về mặt
Câu 26. Cây cao su được trồng nhiều ở nước nào trong khu vực Đông Nam Á?
Câu 27. Cây cao su ở Đông Nam Á được trồng nhiều ở
Câu 28. Cây cao su ở Đông Nam Á không được trồng nhiều ở
Câu 29. Cây dừa ở Đông Nam Á được trồng nhiều ở
Câu 30. Cây hồ tiêu ở Đông Nam Á được trồng nhiều ở
Câu 31. Cây lúa nước ở Đông Nam Á được trồng nhiều ở
Câu 32. Cây lúa nước ở Đông Nam Á không được trồng nhiều ở
Câu 33. Cây lương thực truyền thống và quan trọng của khu vực Đông Nam Á là:
Câu 34. Cây trồng truyền thống và quan trọng ở các nước Đông Nam Á là
Câu 35. Cho đến năm 2015, nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?
Câu 36. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Đông Nam Á những năm gần đây chuyển dịch theo hướng
Câu 37. Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á có sự chuyển dịch ngày càng rõ nét, theo hướng
Câu 38. Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á đang có sự thay đổi theo xu hướng nào dưới đây?
Câu 39. Cơ chế hợp tác của ASEAN không phải là
Câu 40. Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm
Câu 41. Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực Đông Nam Á là
Câu 42. Công nghiệp Đông Nam Á không phải đang phát triển theo hướng
Câu 43. Công nghiệp ở các nước Đông Nam Á không phát triển theo hướng nào sau đây?
Câu 44. Đặc điểm của Đông Nam Á hải đảo không phải là
Câu 45. Đặc điểm nào dưới đây là hạn chế lớn nhất của nguồn lao động khu vực Đông Nam Á?
Câu 46. Đặc điểm nào không đúng với dân cư Đông Nam -Á?
Câu 47. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Đông Nam Á?
Câu 48. Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi ở Đông Nam Á?
Câu 49. Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?
Câu 50. Dân cư các nước Đông Nam Á thường gây khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội ở mỗi nước là do
Câu 51. Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều, thể hiện ở
Câu 52. Dân số khu vực Đông Nam Á năm 2005 là:
Câu 53. Đánh giá nào không đúng với điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á?
Câu 54. Đảo có nhiều núi lửa nhất ở khu vực Đông Nam Á biển đảo là:
Câu 55. Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là
Câu 56. Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là:
Câu 57. Đảo nào sau đây của Đông Nam Á biến đào không phải là nơi tập trung các đồng bằng lớn?
Câu 58. Đảo nào sau đây không phải là đảo ở khu vực Đông Nam Á?
Câu 59. Đảo nào sau đây ở Đông Nam Á tập trung tới hon 100 triệu dân?
Câu 60. Dãy núi nào sau đây không phảỉ ở Đông Nam Á lục địa?
Câu 61. Dãy núi Trường Sơn Bắc ở Việt Nam có hướng
Câu 62. Điểm khác nhau cơ bản của địa hình Đông Nam Á biển đảo với Đông Nam Á lục địa là
Câu 63. Điểm tương đồng về phát triển nông nghiệp giữa các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh là
Câu 64. Diện tích khu vực Đông Nam Á là:
Câu 65. Diện tích trồng lúa nước ở các nước Đông Nam Á có xu hướng giảm chủ yếu là do
Câu 66. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á là
Câu 67. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển là:
Câu 68. Đối với ASEAN, việc xây dựng "Khu vực thương mại tự do ASEAN" (AFTA) là việc làm thuộc
Câu 69. Đồng bằng lớn ở khu vực Đông Nam Á biển đảo tập trung ở các đảo
Câu 70. Đông Nam Á bao gồm
Câu 71. Đông Nam Á biển đảo

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 11 (có đáp án) phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 37C
Câu 2BCâu 38C
Câu 3CCâu 39C
Câu 4BCâu 40C
Câu 5ACâu 41A
Câu 6CCâu 42D
Câu 7DCâu 43D
Câu 8CCâu 44C
Câu 9DCâu 45A
Câu 10CCâu 46B
Câu 11ACâu 47B
Câu 12DCâu 48A
Câu 13DCâu 49C
Câu 14DCâu 50D
Câu 15ACâu 51C
Câu 16CCâu 52A
Câu 17BCâu 53D
Câu 18ACâu 54D
Câu 19CCâu 55D
Câu 20CCâu 56B
Câu 21ACâu 57B
Câu 22BCâu 58C
Câu 23CCâu 59D
Câu 24CCâu 60C
Câu 25CCâu 61C
Câu 26BCâu 62B
Câu 27DCâu 63C
Câu 28CCâu 64C
Câu 29CCâu 65C
Câu 30DCâu 66A
Câu 31BCâu 67C
Câu 32CCâu 68B
Câu 33BCâu 69D
Câu 34BCâu 70C
Câu 35ACâu 71D
Câu 36A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X