Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào của

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Xác định từ khóa "đại hội thể thao".
Giải thích: Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là biểu hiện cho cơ chế hợp tác về hoạt động văn hóa, thể thao của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, được tổ chức 2 năm một lần.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X