Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng: Cầu dao và công tắc

Giải thích:

- Công tắc điện là thiết bị điện dùng để đóng, cắt mạch điện, thường sử dụng trong các mạch điện chiếu sáng hoặc đi kèm với đồ dùng điện.

- Cầu dao là loại thiết bị đóng - cắt dòng điện đồng thời cả dây pha và dây trung tính.

Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X