Căn cứ vào sử dụng, người ta chia cầu dao làm mấy loại?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Căn cứ vào sử dụng, người ta chia cầu dao làm mấy loại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: A
Đó là cầu dao

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X