Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 33 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 33 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 33 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Các em đã học mấy nguyên nhân gây ra tai nạn điện?
Câu 2. Tai nạn điện do chạm trực tiếp vào vật mang điện đó là:
Câu 3. Biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện là:
Câu 4. Có mấy biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện mà em đã học?
Câu 5. Trước khi sửa chữa điện, người ta phải cắt nguồn điện bằng cách:
Câu 6. Các biện pháp an toàn điện khi sửa chữa điện là:
Câu 7. Hãy cho biết sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa là như thế nào?
Câu 8. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
Câu 9. Để phòng ngừa tai nạn điện cẩn:
Câu 10. Đâu là hành động sai không được phép làm:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 33: An toàn điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8C
Câu 4CCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X