Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án: C
Vì dụng cụ lao động phải có chuôi cách điện.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X