Đâu là hành động sai không được phép làm?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2022 - Tác giả: Hà Anh

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Đâu là hành động sai không được phép làm? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 33: An toàn điện

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Đâu là hành động sai không được phép làm:

TRẢ LỜI

Hành động sai không được phép làm là: Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp.

Vì đây là hành động có thể dẫn tới tai nạn điện xảy ra, do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến thế, do đến gần dây dẫn điện có điện bị đứt rơi xuống đất.

đâu là hành động sai không được phép làm

Câu hỏi liên quan
Phần tử nào sau đây không dẫn điện?

A. Chốt phích cắm điện

B. Thân phích cắm điện

C. Lõi dây điện

D. Lỗ lấy điện

Trong các nhà máy điện, năng lượng nào biến đổi thành điện năng?

A. Nhiệt năng

B. Thủy năng

C. Năng lượng nguyên tử

D. Cả 3 đáp án trên

Trước khi sửa chữa điện, người ta phải cắt nguồn điện bằng cách:

A. Rút phích cắm điện

B. Rút nắp cầu chì

C. Cắt cầu dao

D. Cả 3 đáp án trên

Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy?

A. Mảnh vỡ máy

B. Bu lông

C. Đai ốc

D. Bánh răng

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X