Độ pH thích hợp cho nhiều loại tôm, cá là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Độ pH thích hợp cho nhiều loại tôm, cá là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích: (Độ pH thích hợp cho nhiều loại tôm, cá là từ 6 đến 9 - SGK trang 135)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X