Trình bày mục tiêu hoạt động của ASEAN.

Xuất bản: 20/10/2021 - Cập nhật: 20/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trình bày mục tiêu hoạt động của ASEAN.

Đáp án và lời giải

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X