Bộ ba GUU chỉ mã hóa cho axit amin valin, điều này thể hiện đặc điểm nào của mã

Xuất bản: 19/02/2021 - Cập nhật: 18/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bộ ba GUU chỉ mã hóa cho axit amin valin, điều này thể hiện đặc điểm nào của mã di truyền?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bộ ba GUU chỉ mã hóa cho axit amin valin, điều này thể hiện đặc điểm nào của mã di truyền có tính đặc hiệu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Khi nói về mã di truyền ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sao đây là không đúng?

Nhận định không đúng là "Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều 5’ → 3’ trên mạch mang mã gốc." Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều 5’ → 3’ trên mARN ( bộ ba codon).

Trong bảng mã di truyền, người ta thấy rằng có 4 loại mã di truyền cùng quy định tổng hợp axit amin prôlin là $5'X{\rm{XU3';5'XX}}A3';5'X{\rm{XX}}3';5'X{\rm{X}}G3'.$ Từ thông tin này cho thấy việc thay đổi nuclêôtit nào trên mỗi bộ ba thường không làm thay đổi cấu trúc của axit amin tương ứng trên chuỗi .....

Một trong những đặc điểm của mã di truyền là tính thoái hóa, nghĩa là một axit amin có nhiều bộ ba mã hóa (trừ methionin và triptôphan chỉ do 1 bộ ba mã hóa). Có 4 loại mã di truyền cùng quy định tổng hợp axit amin prôlin là $5'X{\rm{XU3';5'XX}}A3';5'X{\rm{XX}}3';5'X{\rm{X}}G3'.$. Bốn bộ ba trên được .....

Mã di truyền có tính thoái hóa vì

Mã di truyền có tính thoái hóa là nhiều bộ ba khác nhau cùng tham gia mã hóa cho 1 axitamin

Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sai vì tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi bộ ba mã hóa có thể mã hóa cho nhiều loại aa.
B. Số bộ ba được tạo ra từ 3 loại nucleotit A, U, G là 33 = 27 bộ ba, trong đó có 3 bộ ba kết thức ⇒ Số bộ ba mã hóa aa là: 27 – 3 = 24 (bộ ba) ⇒ B đúng.

Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:

Trong 64 bộ ba mã di truyền trên mARN, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Đó là các bộ ba: UAA, UAG, UGA

Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

Trong 64 mã di truyền thì chỉ có 2 bộ ba là $5'AUG3'$ quy định axit amin Met và bộ ba $5'UGG3'$ quy định axit amin Lig là những bộ ba không có tính thoái hóa.

Khi nói về các bằng chứng tiến hoá, một học sinh đã đưa ra các nhận định sau:
(1) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
(2) Những loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự các axit amin trong prôtêin giống nhau càng nhiều.

- Nhận định (1) và (2) đúng.
- (3) sai: Trình tự axit amin trong chuỗi hêmôglôbin của người và tinh tinh giống nhau nhưng người và tinh tinh là 2 loài khác nhau.
- (4) sai: Đây là bằng chứng sinh học phân tử.

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X