Biến dị tổ hợp là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biến dị tổ hợp là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biến dị tổ hợp là kiểu hình con khác bố mẹ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X