Ở giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc tư bản dân chủ

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ở giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô cùng với Hội Quốc Liên không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít là do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô cùng với Hội Quốc Liên không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít là do không có một đường lối, một hành động chung, thống nhất trước hành động của Liên minh phát xít.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hội nghị Ianta đã đưa ra thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực chiếm đóng ở?

Thỏa thuận trong Hội nghị Ianta về việc đóng quân giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
Kiến thức bổ sung
Nội dung hội nghị Ianta
Hội nghị đã đi đến những quyết định quan trọng:
- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng là yếu tố cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ gì lớn nhất?


Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới bùng nổ
Đáp án cần chọn là: D

Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Nguyên nhân không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai là: tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước.

Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do

Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận nào đánh bại phát xít sớm nhất?

Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận đánh bại phát xít sớm nhất là mặt trận Bắc Phi.

Chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ có điểm khác nhau cơ bản là gì?


- Chủ nghĩa phát xít là nền chuyên chính, khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính.

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu gì ở Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Tập đoàn Tưởng Giới Thạch thực hiện âm mưu cấu kết với đế quốc Mĩ để tiêu diệt cách mạng Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Ý nào sau đây không phải là lý do Mỹ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học – kỹ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Trong chiến tranh thế giới, Mĩ là quốc gia thu được nhiều lợi nhuận và có nhiều điều kiện thuận lợi. Do là vùng đất không bị ảnh hưởng của chiến tranh thế giới cho nên nhiều nhà khoa học lỗi lạc của thế giới đã di chuyển sang Mĩ và nhiều phát minh khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng tại Mĩ. Đây...

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X