Việc dân số thế giới tăng nhanh đã gây ra vấn đề nào?

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Việc dân số thế giới tăng nhanh đã gây ra vấn đề nào ? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Địa 11 bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Việc dân số thế giới tăng nhanh đã gây ra vấn đề nào sau đây ?

TRẢ LỜI

Việc dân số thế giới tăng nhanh đã làm cho:

- Suy giảm chất lượng môi trường sống: suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường (môi trường đất, nước, không khí,...)

- Suy giảm chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần của từng cá nhân, hộ gia đình,... dẫn tới suy giảm kinh tế của cả quốc gia và thế giới.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X