Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 10/03/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.
Giải thích
Già hóa dân số có các biểu hiện là:
+ Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng giảm.
+ Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng tăng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X