Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11.

Giải bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11 . Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Đề bài

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Lời giải

Thực vật chỉ có thể sử dụng nitơ ở dạng khử là NH₄+. Tuy nhiên khi cây hấp thụ nitơ thì chúng hấp thụ ở cả dạng NH₄+. và NO₃- . Do vậy trong mô thực vật cần diễn ra quá trình khử nitrat để chuyển NO₃- thành NH₄+ để cây có thể sử dụng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    22:23 PM
15/08/2018    22:23 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu