Câu hỏi thảo luận trang 28 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 28 SGK sinh 11: Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH4+ và NO3-)

Câu hỏi

Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng  (NH₄+ và NO₃-) 

câu hỏi thảo luận bài 6 trang 28 sgk sinh học 11
 

Lời giải

Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng  NH₄+ và NO₃-

 Con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH₄+ và NO₃-)là:

đáp án câu hỏi thảo luận bài 6 trang 28 sgk sinh học lớp 11
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 28 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu