Bài 1 trang 27 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 1 trang 27 SGK sinh 11: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ?

Đề bài

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Lời giải

Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình sống, sinh trưởng, phát triển của cây lúa:

 - Nitơ tham gia cấu tạo nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục vì thế cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém phát triển, năng suất và chất lượng thấp.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 27 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    20:56 PM
15/08/2018    20:56 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu