Câu câu hỏi thảo luận trang 26 SGK sinh 11

Trả lời câu câu hỏi thảo luận trang 26 SGK sinh 11: NH4 + tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào ?

Câu hỏi

NH₄ + tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH₄ +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào ?

Lời giải

Khi NH₃ tích lũy nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào nên cơ thể thực vật giải quyết bằng sự hình thành amit để giải độc NH₃. Amit lại là nguồn dự trữ NH₃ cung cấp khi cây sinh trưởng mạnh thiếu hụt NH3. 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu câu hỏi thảo luận trang 26 SGK sinh 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu