Bài 1 trang 31 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 1 trang 31 sách giáo khoa Sinh học lớp 11

Đề bài:

Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Lời giải bài 1 trang 31 Sgk Sinh lớp 11

Các dạng nitơ có trong đất:

      - Nitơ khoáng (nitơ vô cơ) trong muối khoáng

      - Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật…)

Dạng nitơ mà cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH₄+ và NO₃- ).

»» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 31 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    04:10 AM
16/08/2018    04:10 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu