Câu hỏi thảo luận Bài 6 trang 29 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận Bài 6 trang 29 SGK sinh 11: Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó.

Câu hỏi

Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó.

câu hỏi thảo luận bài 6 trang 29 sgk sinh học lớp 11
 

Lời giải

Con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất  được biểu diễn theo sơ đồ sau 

đáp án câu hỏi bài 6 trang 29 sgk sinh học lớp 11
Sản phẩm của quá trình cố định nitơ  chính là NH₄+ 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu