Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11 .

Giải bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11 . Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Đề bài

Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Lời giải

Quá trình cố định nitơ bằng con đường sinh học là biến nitơ phân tử (N₂) sẵn có trong khí quyển (thực vật không hấp thụ được) thành dạng nitơ khoáng NH₃ (NH₄+ trong môi trường nước) để cây dễ dàng hấp thụ.

    Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường tại hầu như khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ bị mất hằng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại, đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11 . để xem ở dưới đây
Tải về
16/08/2018    06:19 AM
16/08/2018    06:19 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu