Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12

Tham khảo hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 121 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox

Bài 4 trang 121 sgk Giải tích 12

Bài 4 trang 121 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 121 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 : Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường ...

Bài 3 trang 121 sgk Giải tích 12

Bài 3 trang 121 sgk Giải tích 12

Giải bài 3 trang 121 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12: Parabol chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính 2√2 thành hai phần ...

Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 121 sách giáo khoa môn Toán Giải tích lớp 12 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y ...

Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 121 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường