Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 121 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Đề bài:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

Câu hỏi bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải:

Cho hai hàm số y = f(x); y = g(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Gọi D là hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và các đường thẳng x = a; x = b. Khi đó diện tích của hình phẳng D được tính bởi công thức:

Hướng dẫn giải bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 121 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 2

» Tham khảo bài tiếp theo: Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top