Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 121 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Đề bài:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

Câu hỏi bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải:

Cho hai hàm số y = f(x); y = g(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Gọi D là hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và các đường thẳng x = a; x = b. Khi đó diện tích của hình phẳng D được tính bởi công thức:

Hướng dẫn giải bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 121 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 1 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 2

» Tham khảo bài tiếp theo: Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu