Bài 2 : Tích phân

Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 113 sách giáo khoa Toán Giải tích 12 : Tính tích phân sử dụng phương pháp tích phân từng phần

Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 113 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 : Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân

Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 1 trang 112 sách giáo khoa Toán Đại số và Giải tích lớp 12 : Tính các tích phân đã cho.