Bài 1 : Nguyên hàm

12

Hướng dẫn làm bài 1 : nguyên hàm

Bài 4 trang 101 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 101 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính...

Bài 3 trang 101 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 101 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Sử dụng phương pháp biến số tính các nguyên hàm.

Bài 2 trang 100 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn cách giải bài tập 2 trang 100 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 - Tìm nguyên hàm của các hàm số.

Bài 1 trang 100 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 100 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại ?
Back to top