Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12

Tham khảo hướng dẫn giải và đáp án bài tập 5 trang 121 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox

Đề bài

Câu hỏi bài 5 trang 121 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải

 a) Hình phẳng cần tính thể tích được giới hạn bởi đoạn thẳng OM,MP và trục hoành.
 
 +) Xác định phương trình đường thẳng OM và sử dụng công thức tính thể tích để tính thể tích khối tròn xoay vcần tính.
 
 b) Tính được thể tích của khối tròn xoay theo α. Khảo sát hàm số V = V(α)để tìm thể tích lớn nhất.

Đáp án bài 5 trang 121 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 121 sgk giải tích lớp 12

»» Xem bài trước: Bài 4 trang 121 SGK Toán giải tích 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu