Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 121 sách giáo khoa môn Toán Giải tích lớp 12 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y ...

Xem hướng dẫn giải và đáp án bài 2 trang 121 sách giáo khoa Giải tích lớp 12 - Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Đề bài

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y= x² + 1, tiếp tuyến với đường này tại điểm M(02;5) và trục Oy

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12

+) Dựa vào công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị hàm số để tính diện tích hình phẳng cần tìm.

Đáp án bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12

Ta có: y' = 2x 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x² + 1 tại M(2;5) là: y = y'(2)(x-2) = 5 = 4 (x-2) + 5 = 4x - 3.

Phương trình tiếp tuyến là y = 4x - 3

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là:

Đáp án bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần

Do đó diện tích phải tìm là:

Đáp án bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu