Bài 4 trang 121 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 121 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12 : Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường ...

Đề bài

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox

a) y = 1 - x², y = 0

b) y - cosx,y = 0, x = 0, x = π

c) y = tanx,y = 0,x = 0, x = π/4

Hướng dẫn giải

   Cho hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y = f (x); y = g(x) và hai đường thẳng x = a; x =b (a < b). Khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích được tính bởi công thức:

Hướng dẫn giải bài 4 trang 121 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 121 sgk Giải tích lớp 12

a) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: 1− x2 = 0⇔ x = ± 1.
Khi đó thể tích khối tròn xoay cần tìm là :

Đáp án câu a bài 4 trang 121 sgk giải tích lớp 12

b) Thể tích cần tìm là:

Đáp án câu b bài 4 trang 121 sgk giải tích lớp 12

c) Thể tích cần tìm là:

Đáp án câu c bài 4 trang 121 sgk giải tích lớp 12
 

» Bài tiếp theo: Bài 5 trang 121 sgk Toán 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top