So sánh 2,4 và 2 3/5; -0,12 và -2/5 ; -2/7 và -0,3

Xuất bản ngày 26/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 7 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : So sánh 2,4 và 2 3/5; -0,12 và -2/5 ; -2/7 và -0,3

Bài 7 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

So sánh:

a) \(2,4\) và \(2\frac{3}{5}\)

b) \(- 0,12\) và \(- \frac{2}{5}\)

c) \(\frac{{ - 2}}{7}\) và \(- 0,3\)

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 11

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đưa các số về dạng hai phân số cùng mẫu rồi so sánh.

BÀI GIẢI

Phương án 1

a) \(2,4 = \frac{{12}}{5}\)  và \(2\frac{3}{5} = \frac{{13}}{5}\)

Ta có: \(\frac{{12}}{5} < \frac{{13}}{5} \Rightarrow 2,4 < 2\frac{3}{5}\).             

b) \(- 0,12 = -\frac{12}{100}= - \frac{3}{{25}}\) và \(- \frac{2}{5} =  - \frac{{10}}{{25}}\)

Ta có: \(-3 > -10\) nên \(- \frac{3}{{25}} >  - \frac{{10}}{{25}}\) nên \(- 0,12 >  - \frac{2}{5}\)

c) \(\frac{{ - 2}}{7} = \frac{{ - 20}}{{70}}\) và \(- 0,3 = \frac{{ - 3}}{{10}} = \frac{{ - 21}}{{70}}\)

Do \(-20 > -21\) nên \(\frac{{ - 20}}{{70}} > \frac{{ - 21}}{{70}}\) nên \(\frac{{ - 2}}{7} >  - 0,3\)

Phương án 2

 

a) Ta có:  \(2,4=\frac{24}{10}=\frac{24: 2}{10: 2}=\frac{12}{5}\)

\(2 \frac{3}{5}=\frac{2 \cdot 5+3}{5}=\frac{13}{5}\)

Vì \(12 < 13\) nên \(\frac{12}{5}<\frac{13}{5}\) hay \(2,4<2 \frac{3}{5}\)

 

Vậy \(2,4<2 \frac{3}{5}\)

 

b) Ta có  \(-0,12=\frac{-12}{100}=\frac{(-12): 4}{100: 4}=\frac{-3}{25}\)

\(-\frac{2}{5}=\frac{-2}{5}=\frac{(-2) .5}{5.5}=\frac{-10}{25}\)

 

Vì \(− 3 > − 10\) nên \(\frac{-3}{25}>\frac{-10}{25}\) hay \(-0,12>-\frac{2}{5}\)

 

Vậy  \(-0,12>-\frac{2}{5}\)

 

c) Ta có  \(-0,3=\frac{-3}{10}\)

Thực hiện quy đồng hai phân số, ta được:

\(\frac{-2}{7}=\frac{(-2) .10}{7.10}=\frac{-20}{70} ; \frac{-3}{10}=\frac{(-3) .7}{10.7}=\frac{-21}{70}\)

Vì \(− 20 > − 21\) nên \(\frac{-20}{70}>\frac{-21}{70} \text { hay } \frac{-2}{7}>-0,3\)

 

Vậy  \(\frac{-2}{7}>-0,3\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM