Bài 4 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Quan sát trục số sau và cho biết...

Xuất bản: 25/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 4 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào

Bài 4 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào

Bai 4 trang 11 Toan lop 7 Tap 1 Canh dieu

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 11

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Điểm biểu điễn số hữu tỉ a là điểm a.

Quan vị trí các điểm A, B, C, D trên trục số và trả lời câu hỏi.

BÀI GIẢI

Mỗi đoạn thẳng đơn vị được chia thành 7 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới (đơn vị mới bằng \(\frac{1}{7}\)  đơn vị cũ).

* Đi theo ngược chiều dương với trục số, bắt đầu từ điểm 0:

- Điểm A chiếm 9 phần nên điểm A biểu diễn số  \(\frac{-9}{7}\)

- Điểm B chiếm 3 phần nên điểm B biểu diễn số  \(\frac{-3}{7}\)

* Đi theo chiều dương của trục số, bắt đầu từ điểm 0:

- Điểm C chiếm 2 phần nên điểm C biểu diễn số \(\frac{2}{7}\)

- Điểm D chiếm 6 phần nên điểm D biểu diễn số \(\frac{6}{7}\)

Vậy các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số \(\frac{-9}{7} ; \frac{-3}{7} ; \frac{2}{7} ; \frac{6}{7} .\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM