Bài 9 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều

Xuất bản ngày 26/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Bài 9 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Bạn Linh đang cân khối lượng của mình , ở đó các vạch ghi 46 và 48 lần lượt ứng với các số đo 46 kg và 48 kg...

Giải bài 9 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Bạn Linh đang cân khối lượng của mình (Hình 4), ở đó các vạch ghi 46 và 48 lần lượt ứng với các số đo 46 kg và 48 kg. Khi nhìn vị trí mà chiếc kim chỉ vào, bạn Minh đọc số đo là 47,15 kg, bạn Dương đọc số đo là 47,3 kg, bạn Quân đọc số đo là 47,65 kg. Bạn nào đã đọc đúng số đo? Vì sao?

bai 9 trang 11 Toan lop 7 Tap 1 Canh dieu

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 11

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Quan sát độ chia nhỏ nhất của chiếc cân và quan sát xem chiếc kim chỉ vào số bao nhiêu

BÀI GIẢI

Từ vạch ghi 46 đến vạch ghi 48 lần lượt ứng với các số đo 46 kg và 48 kg thì vạch đậm chính giữa hai vạch này chỉ số đo 47 kg.

Từ vạch chỉ số đo 47 kg đến vạch chỉ số đo 48 kg được chia thành 10 đoạn nhỏ nên mỗi đoạn tương ứng với 0,1 kg.

Do đó, chiếc cân chỉ 47,3 kg.

Vậy bạn Dương đã đọc đúng số đo.

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM