Bài 8 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều

Xuất bản: 26/07/2022 - Cập nhật: 27/07/2022 - Tác giả:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần -37; 0,4; -0,5; 27. Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:−56;-0,75;−4,5;−1

Bài 8 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: \(− 37; 0,4; − 0,5; 27.\)

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: \(− 56;  −  0,75;  − 4,5;  − 1.\)

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 11

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

- Đưa các số về các phân số có cùng mẫu số để so sánh

- Sắp xếp các phân số theo thứ tự.

BÀI GIẢI

Phương án 1

a)   Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 3}}{7} = \frac{{ - 6}}{{14}} > \frac{{ - 7}}{{14}}= \frac{{ - 1}}{2} ;\\\,\frac{2}{5} = \frac{{14}}{{35}}\, >  \frac{{10}}{{35}}=\frac{2}{7} \end{array}\)

Mà: \(\frac{{ - 7}}{{14}} < \frac{{ - 6}}{{14}} < \frac{{10}}{{35}} < \frac{{14}}{{35}}\)

=> Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: \(\frac{{ - 1}}{2};\,\frac{{ - 3}}{7};\,\frac{2}{7};\frac{2}{5}\)

b) Ta có: \(\frac{{ - 5}}{6} =  - 0,8\left( 3 \right)\)

Mà \(- 0,75 >  - 0,8\left( 3 \right) >  - 1 >  - 4,5\)

=>Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần: \\( - 0,75;\frac{{ - 5}}{6}; - 1; - 4,5\)

Phương án 2

a) Ta có \(0,4=410; −  0,5=− 510.\)

Thực hiện quy đồng các phân số, ta được:

\(− 37=(− 3) . 107 . 10=− 3070; 410=4 . 710 . 7=2870;\)

\(− 510=(− 5) . 710 . 7=− 3570;27=2 . 107 . 10=2070.\)

\(– 35 < – 30 < 20 < 28\) nên \(− 3570<− 3070<2070<2870.\)

Hay \(− 510  <  − 37  <   27<  410.\)

Do đó \(− 0,5  <  − 37  <   27<  0,4.\)

Vậy các số sau theo thứ tự tăng dần là \(−  0,5 ;  − 37 ;   27  ;  0,4.\)

b) Ta có \(−  0,75=− 75100=− 34; − 4,5=− 4510=− 92; − 1=−  11.\)

Thực hiện quy đồng các phân số, ta được:

\(− 56=(− 5) . 26 . 2=−  1012; − 34=(− 3) . 34 . 3=− 912;\)

\(− 92=(− 9) . 62 . 6=− 5412; − 11=(−  1) . 121  .  12=− 1212.\)

Vì \(− 9 > − 10 > − 12 > − 54\) nên \(− 912>− 1012>− 1212>− 5412.\)

Hay \(−  34>−  56>− 1>−  92.\)

Do đó \(-0,75>-56>-1>-4,5\)

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần: \( -0,75;-56;-1;-4,5\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM