Tìm số đối của mỗi số sau: 9/25 ; -8/27 ; -15/31 ; 5/-6 ; 3,9 ; -12,5

Xuất bản ngày 26/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 5 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh Diều : Tìm số đối của mỗi số sau: 9/25 ; -8/27 ; -15/31 ; 5/-6 ; 3,9 ; -12,5

Bài 5 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1 Cánh diều

Câu hỏi

Tìm số đối của mỗi số sau: \(\frac{9}{25} ; \frac{-8}{27} ;-\frac{15}{31} ; \frac{5}{-6} ; 3,9 ;-12,5 .\)

Xem thêm: Toán 7 cánh diều trang 11

Hướng dẫn giải và đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số đối của số \(x\) kí hiệu là: \(-x\)

BÀI GIẢI

Phương án 1

Số đối của các số \(\frac{9}{{25}};\,\frac{{ - 8}}{{27}};\, - \frac{{15}}{{31}};\frac{5}{{ - 6}};\,3,9;\, - 12,5\) lần lượt là:

\(- \frac{9}{{25}};\,\frac{8}{{27}};\,\frac{{15}}{{31}};\frac{5}{6};\, - 3,9;\,12,5\)

Phương án 2

Số đối của \(\frac{9}{25}\) là \(\frac{-9}{25}\)

Số đối của \(\frac{-8}{27}\) là \(-\frac{-8}{27}=-\left(-\frac{8}{27}\right)=\frac{8}{27}\)

Số đối của \(-\frac{15}{31}\) là \(-\left(-\frac{15}{31}\right)=\frac{15}{31}\)

Số đối của \(\frac{5}{-6}\) là \(-\frac{5}{-6}=-\left(-\frac{5}{6}\right)=\frac{5}{6}\)

Số đối của \(3,9\) là \(-3,9\)

Số đối của \(-12,5\) là \(-(-12,5)=12,5\)

Xem thêm

Hướng dẫn giải Toán 7 Cánh Diều bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM