Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9. Dấu hiệu chia hết

Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9. Dấu hiệu chia hết với hướng dẫn chi tiết các phần học và giải đáp bài tập về nhà cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 9. Dấu hiệu chia hết thuộc chương II: Tính chia hết trong tập hợp số tự nhiên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý giải bài tập toán lớp 6 bài 9 trong SGK Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Dấu hiệu chia hết cho các số mà các em cần ghi nhớ:

  • Các số chia hết cho 2 phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8.
  • Các số chia hết cho 5 phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.
  • Các số chia hết cho 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là 0.
  • Các số chia hết cho 3 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3.
  • Các số chia hết cho 9 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9.

2. Trả lời câu hỏi trong bài:

Hoạt động 1, 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Luyện tập 1, 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Vận dụng trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Hoạt động 5, 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Luyện tập 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Thử thách nhỏ trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

3. Bài tập về nhà: Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9

Bài 2.10 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Bài 2.11 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Bài 2.12 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Bài 2.13 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Bài 2.15 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 9. Dấu hiệu chia hết. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM