Luyện tập 1, 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản ngày 24/07/2021 - Tác giả:

Giải Luyện tập 1, 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Dấu hiệu chia hết.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 1, 2 trang 35 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Luyện tập 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

(1) Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không.

a) 1 954 + 1 975           b) 2 020 – 938

(2) Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 không.

a) 1 945 + 2 020           b) 1 954 – 1 930

Trả lời:

(1)

a) Số 1 954 có chữ số tận cùng là 4 nên chia hết cho 2; số 1 975 có chữ số tận cùng là 5 nên không chia hết cho 2.

=> Tổng 1 954 + 1 975 không chia hết cho 2.

b) Số 2 020 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 2; số 938 có chữ số tận cùng là 8 nên chia hết cho 2.

=> Hiệu 2 020 - 938 chia hết cho 2.

(2)

a) Số 1 945 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5; số 2 020 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 5.

=> Tổng 1 945 + 2 020 chia hết cho 5.

b) Số 1 954 có chữ số tận cùng là 4 nên không chia hết cho 5; số 1 930 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 5.

=> Hiệu 1 954 - 1 930 không chia hết cho 5.

Luyện tập 2
trang 35 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Thay dấu * bởi một chữ số để được số \(\overline{12^*}\) chia hết cho 9.

Trả lời:

Vì số \(\overline{12^*}\) chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Nên (1 + 2 + *) chia hết cho 9 hay (3 + *) chia hết cho 9

Vì * là chữ số hàng đơn vị của số \(\overline{12^*}\) nên * ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9

Vậy * là 6 ta được số 126.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Luyện tập 1, 2 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM