Hoạt động 1, 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Hoạt động 1, 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Số 230 có chia hết cho 2 và chia hết cho 5 không?

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Dấu hiệu chia hết.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Hoạt động 1, 2 trang 34 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Hoạt động 1, 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Xét số n = 23* (* là chữ số tận cùng của n) Ta viết n = 230 + n

Hoạt động 1: Số 230 có chia hết cho 2 và chia hết cho 5 không? 

Trả lời:

Ta có: 230 : 2 = 115 nên 230 chia hết cho 2

230 : 5 = 46 nên 230 chia hết cho 5

Vậy 230 chia hết cho cả 2 và 5.

Hoạt động 2: Vận dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy cho biết:

a) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2?

b) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5?

Trả lời:

a) n = 230 + * (* là chữ số tận cùng của n,* ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để n ⁝ 2 hay (230+*) ⁝ 2 mà 230 ⁝ 2 nên * ⁝ 2

Lại có 0 ≤ * ≤ 9 do đó * ∈ { 0;2;4;6;8}

b) n = 230 + * (* là chữ số tận cùng của n, * ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để N ⁝ 5 hay (230+*) ⁝ 5 mà 230 ⁝ 5 nên * ⁝ 5

Lại có 0 ≤ * ≤ 9 do đó * ∈ {0;5}.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Hoạt động 1, 2 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM