Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản ngày 27/07/2021 - Tác giả:

Giải Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Thay dấu * bởi một chữ số để số 345* chia hết cho 2, 3, 5, 9.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 9: Dấu hiệu chia hết.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 2.14 trang 37 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 2.14 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Thay dấu * bởi một chữ số để số \(\overline{345^*}\):

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 3

c) Chia hết cho 5

d) Chia hết cho 9.

Giải

Vì * nằm ở hàng đơn vị => điều kiện * ∈ ℕ, 0 ≤ * ≤ 9

a) Số \(\overline{345^*}\) ⋮ 2 thì nó phải có tận cùng là chữ số chẵn nên * ∈ {0;2;4;6;8}

Vậy có thể thay * bằng các chữ số: 0; 2; 4; 6; 8

b) Số \(\overline{345^*}\) ⋮ 3 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 3.

Do đó {3 + 4 + 5 + *} = {12 + *} chia hết cho 3.

Mà 12 chia hết cho 3 nên * cũng phải chia hết cho 3 nên * ∈ {0;3;6;9}

Vậy có thể thay * bằng các chữ số: 0; 3; 6; 9

c) Số \(\overline{345^*}\) ⋮ 5 thì nó phải có tận cùng là 0 hoặc 5 nên * ∈ {0;5}

Vậy có thể thay * bằng các chữ số: 0 ; 5

d) Số \(\overline{345^*}\) ⋮ 9 thì tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 9

Do đó {3 + 4 + 5 + *} = {12 + *} chia hết cho 9 nên * ∈ {6}

Vậy có thể thay * bằng chữ số 6.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 2.14 trang 37 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM