Hoạt động 5, 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Xuất bản: 26/07/2021 - Tác giả:

Giải Hoạt động 5, 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 3 và nhóm các số không chia hết cho 3.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Hoạt động 5, 6 trang 36 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Dấu hiệu chia hết cho 3

Cho các số 42; 80; 191; 234.

Hoạt động 5 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Câu hỏi: Hãy sắp xếp các số trên thành hai nhóm: Nhóm các số chia hết cho 3 và nhóm các số không chia hết cho 3.

Trả lời

Ta có:

42 : 3 = 14;

80 : 3 = 26 (dư 2);

191 : 3 = 63 (dư 2);

234 : 3 = 78

=> Các số chia hết cho 3 là: 42; 234

=> Các số không chia hết cho 3 là: 80; 191

Hoạt động 6 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Câu hỏi: Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 3 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Trả lời

*Xét nhóm các số chia hết cho 3 là: 42; 234

- 42 có tổng các chữ số là: 4 + 2 = 6, vì 6 ⁝ 3 nên (4 + 2) ⁝ 3

- 234 có tổng các chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vì 9 ⁝ 3 nên (2 + 3+ 4 ) ⁝ 3

Nhận thấy:

- Tổng các chữ số của số 42 là 6 chia hết cho 3 Tổng các chữ số của số 234 là 9 chia hết cho 3

*Xét nhóm các số không chia hết cho 3 là: 80; 191

- 80 có tổng các chữ số là: 8 + 0 = 8, vì 8\(\not {\vdots}\)3 nên ( 8 +0 ) \(\not {\vdots}\)3

- 191 có tổng các chữ số là: 1 + 9 + 1 = 11, vì 11\(\not {\vdots}\)3 nên (1 + 9 + 1) \(\not {\vdots}\)3

Nhận thấy:

- Tổng các chữ số của số 80 là 8 không chia hết cho 3

- Tổng các chữ số của số 191 là 11 không chia hết cho 3-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Hoạt động 5, 6 trang 36 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM