Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Từ các chữ số 5, 0, 4, 2 viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 9: Dấu hiệu chia hết.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 2.16 trang 37 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Giải Bài 2.16 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Từ các chữ số 5, 0, 4, 2 viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

Hướng dẫn: Tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Giải

Từ các chữ số 5, 0, 4, 2 ta thể nhẩm ra tổng các số có 3 chữ số chia hết cho 3 là:

{5 + 4 + 0} = 9 ⋮ 3

{4 + 2 + 0} = 6 ⋮ 3

Vậy ta có 2 bộ ba chữ số sau: {5; 4; 0}; {2; 4; 0}

- Với bộ ba chữ số {5; 4; 0} ta được các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là: 504; 540; 405; 450 (số 0 không thê rlà số đứng đầu)

- Với bộ ba chữ số {2; 4; 0} ta được các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau là: 420; 402; 240; 204. (số 0 không thê rlà số đứng đầu)

Vậy các số cần tìm là: 504; 540; 405; 450; 420; 402; 240; 204.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 2.16 trang 37 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM