Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất

Xuất bản ngày 30/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất với hướng dẫn chi tiết các phần học và giải đáp bài tập về nhà cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất thuộc chương II: Tính chia hết trong tập hợp số tự nhiên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý giải bài tập toán lớp 6 bài 8 trong SGK Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 8

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Quan hệ chia hết

Khi nào thì a chia hết cho b?

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a:b = x

Nếu a không chia hết cho b, ta kí hiệu là a ⋮̸ b.

Ước và bội

- Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

- Kí hiệu: Ư(a) là tập hợp các ước của a và B(b) là tập hợp các bội của b.

Cách tìm ước và bội

*Tìm ước:

- Ta có thể tìm các ước của a(a > 1)  bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

*Tìm bội:

- Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0,1,2,3,...

b. Tính chất chia hết của một tổng

- Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b ⋮ m  ⇒ (a + b) ⋮ m

a  ⋮  m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮ m

- Tính chất 2: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b ⋮̸ m ⇒ (a + b) ⋮̸ m

a ⋮̸ m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮̸ m

2. Trả lời câu hỏi trong bài:

Câu hỏi trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tìm kí hiệu thích hợp (⋮ , ⋮̸) thay cho dấu “?”......

Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, e m hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12.......

Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Bằng cách nhân 8 với 0; 1; 2; …. Em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80.....

Luyện tập 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : a) Hãy tìm tất cả các ước của 20; b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4.......

Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12 : Lần lượt chia 12 cho các số tự nhiên từ 1 đến 12, ta thấy 12 chia hết cho 1; 2; 3; 4; 6; 12 nên......

Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?......

Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?......

Luyện tập 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Không thực hiện phép tính, hãy cho biết: a) 24 + 48 có chia hết cho 4 không. Vì sao?......

Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hãy tìm x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28}, biết tổng 21 + x chia hết cho 7.......

Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại không chia hết cho 5.......

Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại không chia hết cho 4.......

Luyện tập 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) :  Không thực hiện phép tính, hãy cho biết: a) 20 + 81 có chia hết cho 5 không. Vì sao? ......

Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5.......

3. Bài tập về nhà: Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 8

Bài 2.1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17......

Bài 2.2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35 .....

Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:....

Bài 2.4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?....

Bài 2.5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) :Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8? ....

Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Khẳng định nào sau đây đúng?a) 219.7 + 8 chia hết cho 7;....

Bài 2.7 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập.....

Bài 2.8 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm ....

Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 - x chia hết cho 8....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM